Czym jest sztuka iluzji i na czym polega?

  • -

Czym jest sztuka iluzji i na czym polega?

Za sztukę iluzji uznaje się gałąź sztuki estradowej, w której środki wyrazu artystycznego prezentowane są w oparciu o umiejętności wywoływania zjawisk pozornie sprzecznych z prawami fizyki przy pomocy stosowania metod i sposobów odwracania uwagi widzów. Owe zjawiska polegają najczęściej na wywołaniu efektu pojawienia się, zniknięcia, przeobrażenia, przeniknięcia, czy lewitowania rzeczy lub osób. Widz odbiera te efekty za pośrednictwem wszystkich zmysłów, najczęściej jednak przy pomocy wzroku. Są to tzw. triki i sztuczki, czyli specjalne chwyty lub sekretne metody. Reprezentantami sztuki iluzji są iluzjoniści, mentaliści oraz prestidigitatorzy, czyli po prostu manipulatorzy. W języku potocznym błędnie określa się przedstawicieli sztuki iluzji mianem magików.

„Read More”