Upadłość konsumencka – szansa na nowy start w życiu

  • -

Upadłość konsumencka – szansa na nowy start w życiu

Tags :

Category : Inne porady

Upadłość konsumencka umożliwia łatwiejsze pozbycie się zadłużenia, a przy tym także zapewnia ona ochronę przed negatywnymi skutkami egzekucji komorniczej. Co to jest upadłość konsumencka? W jaki sposób można ją ogłosić?

Czym jest upadłość konsumencka?

Pod pojęciem upadłości konsumenckiej znajduje się zredukowanie albo umorzenie zobowiązań dotyczących osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, z powodu ich niezawinionej niewypłacalności.

Na gruncie prawa polskiego upadłość konsumencka dostępna jest już od ponad dekady. Obecnie jest ona łatwiej dostępna dla osób, które znalazły się w złej sytuacji finansowej.

Wobec tego takie prywatne bankructwo jest dla wielu dłużników szansą na to, aby rozpocząć nowe życie – bez problemów z wierzycielami oraz poważnego zagrożenia wywołanego przez egzekucję komorniczą.

Kiedy można skorzystać z procedury upadłości konsumenckiej?

Aktualnie, po niedawnych zmianach w przepisach, przesłanki do upadłości konsumenckiej uległy złagodzeniu.

Główna zmiana dotyczy przede wszystkim braku badania przez sąd przyczyny niewypłacalności dłużnika, dlatego też wniosek o upadłość konsumencką może złożyć nawet ta osoba, która doprowadziła do takiej sytuacji na skutek swojego niedbalstwa, a nawet z premedytacji, wiedząc, jakie mogą być dla niej skutki nadmiernego zadłużania się.

Nadal podstawowym warunkiem do tego, aby ogłosić upadłość konsumencką, pozostaje niewypłacalność, czyli trwały brak możliwości spłaty zobowiązań.

Upadłość konsumencka – krok po kroku

Aby ogłosić upadłość konsumencką, konieczne jest przejście całej procedury przewidzianej przez przepisy prawa.

1. Przygotowanie i złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Pierwszym krokiem, aby rozpocząć upadłość konsumencką, jest przygotowanie i złożenie odpowiedniego wniosku do sądu.

Taki wniosek o upadłość konsumencką zawierać musi między innymi informacje o wierzycielach dłużnika, czyli o podmiotach i osobach, którym jest on winien pieniądze. Także należy wskazać w nim na posiadany majątek.

Dodatkowo, należy wnieść także opłatę sądową w wysokości 30 złotych.

2. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd analizuje złożony wniosek i wtedy, gdy zgadza się na bankructwo, wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Dłużnik staje się wtedy upadłym.

3. Postępowanie likwidacyjne

Gdy sąd przychyli się do wniosku dłużnika kolejny etap bankructwa konsumenckiego zakłada wszczęcie postępowania likwidacyjnego.

Postępowanie likwidacyjne prowadzi syndyk, który przygotowuje listę wierzycieli i wierzytelności, a także wycenia i sprzedaje majątek upadłego. Z pozyskanych pieniędzy następuje pokrycie długów.

4. Przygotowanie planu spłaty

Gdy majątek sprzedany przez syndyka nie wystarczył do tego, aby pokryć zobowiązania, w takim przypadku przygotowywany jest też plan spłaty.

Spłata zakłada regulowanie należności przez 36 miesięcy, a w wyjątkowych przypadkach może być wydłużona o dodatkowe 18 miesięcy.

W przypadku, gdy dłużnik nie posiada majątku i także nie ma szans na spłatę zobowiązań w swojej obecnej sytuacji, w takim przypadku sąd może odstąpić od ściągnięcia zadłużenia.

5. Spłata zobowiązań

Ostatnim etapem upadłości konsumenckiej jest spłata zobowiązań przez upadłego zgodnie z przygotowanym planem. W ten sposób możliwe jest całkowite oddłużenie. Po zakończeniu spłaty upadły jest już wolny od długów.

Zatem upadłość konsumencka jest korzystnym rozwiązaniem dla tych osób, które są zadłużone i mają trudności z regulowaniem zobowiązań. Łatwe do spełnienia warunki, niskie koszty, większe bezpieczeństwo – to wszystko powoduje, że obecnie wniosek o upadłość konsumencką składa coraz więcej osób.