Jaki jest cel rehabilitacji?

  • -

Jaki jest cel rehabilitacji?

Tags :

Category : Inne porady

rękaKiedy przytrafi się komuś wypadek, ciężka choroba czy niepełnosprawność, mające znaczny wpływ na sprawność fizyczną i psychiczną oraz zdolność do pracy zarobkowej, człowiek może mieć kłopoty z przystosowaniem się do nowej sytuacji. Bywa, że traci nadzieję i rezygnuje z aktywnej walki o swoje życie, poddając się chorobie i jej ograniczeniom. Rehabilitacja może jednak przywrócić – jeśli nie całkowitą, to przynajmniej możliwą do osiągnięcia – sprawność organizmu, pomagając pacjentowi w powrocie i do życia społecznego, i do pracy zawodowej.

To jest właśnie podstawowe zadanie rehabilitacji. Ma ona poprawić jakość naszego życia, przywrócić siły witalne i usprawnić działanie organizmu zarówno w sferze psychicznej, jak i fizycznej. Wyróżniamy różne rodzaje rehabilitacji – społeczną, medyczną, zawodową, pedagogiczną. Różne też są jej metody. W przypadku rehabilitacji medycznej celem jest poprawa ogólnego stanu zdrowia. Dotyczy ona zazwyczaj pacjentów z urazami lub chorobami, które doprowadziły do częściowej lub pełnej niepełnosprawności.

Rehabilitacja zawodowa to przywrócenie do aktywności zawodowej. Pacjent jest w jej trakcie uczony zawodów, które może wykonywać przy swoim stopniu niepełnosprawności. Może dotyczyć osób, które już są wykształcone, jednakże potrzebują dostosować się i zmodyfikować swoje poprzednie kwalifikacje w odniesieniu do obecnego upośledzenia. Może też obejmować osoby, które jeszcze nie przeszły odpowiedniej edukacji, choćby ze względu na swój wiek. Z rehabilitacją zawodową powiązana jest rehabilitacja pedagogiczna. Choremu udzielana jest pomoc w zakresie kwestii edukacyjnych, umożliwiając mu podnoszenie swych kwalifikacji i otrzymanie maksymalnego możliwego wykształcenia w kontekście jego potencjału intelektualnego. Rehabilitacja społeczna pozwala zaś na przystosowanie się osoby niepełnosprawnej do życia społecznego. Ma przywrócić samodzielność, polepszyć sferę psychologiczną pacjenta i pomóc mu w integracji z otoczeniem.

Rehabilitacja stosowana jest w leczeniu dysfunkcji organizmu. Kojarzyć się może przede wszystkim z upośledzeniem ruchowym, zwłaszcza kwestiami ortopedycznymi. Jednakże na rehabilitację lekarz może nas skierować także w przypadku problemów neurologicznych, kardiologicznych czy psychologicznych. Z rehabilitacji korzystają też osoby, które zostały dotknięte wadami rozwojowymi. Rozwija się także szeroka gałąź rehabilitacji geriatrycznej, skierowanej do seniorów, dzięki której osoby starsze mają szansę lepiej radzić sobie z codziennym funkcjonowaniem.

W Polsce korzystać możemy zarówno z publicznych, jak i prywatnych zakładów rehabilitacyjnych. Niestety, niewydolność polskiej służby zdrowia sprawia, że te pierwsze często wiążą się z kolejkami i długim czasem oczekiwania na zabieg, a i z jakością usług nie zawsze jest najlepiej. Czas nie jest przeszkodą w przypadku gabinetów takich jak Gabinet BIOMAR. Należy się jednak w takim wypadku liczyć z tym, że usługa będzie generowała po naszej stronie koszty. Zdrowie jest jednak najważniejsze.

Dlatego też, nawet w przypadku najdrobniejszych urazów i schorzeń, nie warto lekceważyć porady lekarza wręczającego nam skierowanie na rehabilitację. Pozornie niegroźne dolegliwości mogą się przerodzić w poważny kłopot. Nie trzeba zresztą istoty rehabilitacji tłumaczyć komukolwiek, kto był w naprawdę trudnej sytuacji. Rehabilitacja poprawia komfort życia. Warto na pewno włożyć wysiłek w dojście do zdrowia, nawet jeśli wymaga to od nas zaledwie kilku wizyt w gabinecie czy ośrodku rehabilitacyjnym. Nagła niepełnosprawność nie oznacza, że nasze życie się skończyło.